مهندس عبدی بایگانی

 • 1.دلبران روستای قزلجه کند 2.معادن سینا 3.  معدن سراجوق 4. معدن غرب سریش اباد دیرکلو 5.معدن حاج عیسی

  معادن ما

  1.دلبران روستای قزلجه کند 2.معادن سینا 3.  معدن سراجوق 4. معدن غرب سریش اباد دیرکلو 5.معدن حاج عیسی

  ادامه ...

 • برای تولید بلوک های سقفی و دیواری و تیغه ای باید از پوکه ماسه ای و برای ساخت بتن سبک و پر کردن سطح لوله ها از پوکه ماسه ای […]

  خواص پوکه ماسه ای

  برای تولید بلوک های سقفی و دیواری و تیغه ای باید از پوکه ماسه ای و برای ساخت بتن سبک و پر کردن سطح لوله ها از پوکه ماسه ای […]

  ادامه ...