خرید پوکه بایگانی

 •   سنگ پا نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه‌های آتشفشانی شکل می‌گیرد. وجه تسمیهٔ سنگ‌پا این است که به دلیل قابلیت بالای سایندگی اش از آن برای زدودن […]

  سنگ پا نوعی سنگ آذرین است

    سنگ پا نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه‌های آتشفشانی شکل می‌گیرد. وجه تسمیهٔ سنگ‌پا این است که به دلیل قابلیت بالای سایندگی اش از آن برای زدودن […]

  ادامه ...

 • 1.دلبران روستای قزلجه کند 2.معادن سینا 3.  معدن سراجوق 4. معدن غرب سریش اباد دیرکلو 5.معدن حاج عیسی

  معادن ما

  1.دلبران روستای قزلجه کند 2.معادن سینا 3.  معدن سراجوق 4. معدن غرب سریش اباد دیرکلو 5.معدن حاج عیسی

  ادامه ...