پوکه معدنی و کاربردهایش

1-》》 ساخت انواع بلوک های که در ساختمان سازی و دیوار  چینی نیاز است.

2-》》 جهت کف سازی و شیب بندی داخل و سقف ساختمان

3-》》سنگ پا سازی و سنگ های زیبا طبیعی جهت

آب نما سازی

4-》》جهت سیمان کاری

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره مهندس عبدی