راههای ارتباط با مدیریت پخش کردستان

www.pokeabdi. com  👉 آدرس سایت شرکت

جمیل 📡 arashabdi2018@gmail.com

تلگرام و تماس  با شماره 09186614293

شماره دفتر  ۰۸۷۳۵۲۴۸۸۱۲

درباره مهندس عبدی