قیمت های به روز پوکه معدنی


قیمت های به روز انواع پوکه معدنی عالی

1- بادامی هر متر مکعب ۱۳/۵۰۰ تومان

2- نخودی هر متر مکعب ۱۷/۵۰۰ تومان

3- عدسی هر متر مکعب ۲۰/۰۰۰ تومان

4- ماسه تنی ۱۲/۵۰۰ تومان

 

درباره مهندس عبدی