خواص پوکه ماسه ای

برای تولید بلوک های سقفی و دیواری و تیغه ای باید از پوکه ماسه ای و برای ساخت بتن سبک و پر کردن سطح لوله ها از پوکه ماسه ای با سایز 0 تا 5 میلیمتر استفاده شود.پوکه ماسه ای جهت سفارش پوکه معدنی درجه یک قروه میتوانید هم با شماره 09186614293(مهندس عبدی) تماس حاصل کنید

درباره مهندس عبدی